321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบรั้วเทพสตรี 22 - 28 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour"

  25-11-2564 เวลา 10:30 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour" ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1...

  กิจกรรม Librarians Talk Online กระทง DIY จากวัสดุธรรมชาติ

  กิจกรรม Librarians Talk Online กระทง DIY จากวัสดุธรรมชาติ

  19-11-2564 เวลา 17:30 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk Online กระทง DIY จากวัสดุธรรมชาติ พบกับกิจกรรมวันลอยกระทง เรื่องราวประวัติวันลอยกระทง...

  กิจกรรม Librarians Talk Halloween

  กิจกรรม Librarians Talk Halloween

  29-10-2564 เวลา 17:30 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk Halloween 10 หนังสือชวนสยองขวัญต้อนรับวันฮาโลวีน  พร้อมแนะนำหนังสือชวนขนหัวลุก...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

สืบค้น EDS

Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 

Free Joomla Lightbox Gallery

นิทรรศการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ปฏิทินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก