321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

Search TRU Discovery Service:
Search TRU Discovery Service:

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรม ศิลปะบนก้อนหิน ในคอนเซปต์ คริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน
  กิจกรรม ศิลปะบนก้อนหิน ในคอนเซปต์ คริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน
  06-12-2565 เวลา 15:09 น.

  สำหรับศิลปะบนก้อนหินถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย เป็นงานศิลปะที่ฝีกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และยังนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก สามารถสร้างเป็นรายได้เสริม...

  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (Call for Papers)
  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (Call for Papers)
  06-12-2565 เวลา 11:19 น.

  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 และโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่10 ประจำปี พ.ศ.2566...

  ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรมคริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน
  ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรมคริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน
  01-12-2565 เวลา 13:57 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมสนุกกับกิจกรรม "คริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน" ณ บริเวรชั้น 1 พบกับมุมถ่ายรูปสวยงาน และในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบรั้วเทพสตรี 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

หนังสือใหม่

New books

จองใช้ห้อง

Booking Room

นิทรรศการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ปฏิทินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก DE; ?>

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดลพบุรี

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก