สารคดี life อัศจรรย์แห่งชีวิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สารคดี life อัศจรรย์แห่งชีวิต
25 ก.พ. 2014
Description:

Title :สารคดี life อัศจรรย์แห่งชีวิต


by : BBC


Call # DVD 470


Life On Location (บันทึกที่สุดอัศจรรย์แห่งชีวิต)


- ความลับใต้ผืนน้ำแข็ง
- มังกรโคโมโดนักล่า
- การผสมพันธุ์ของวาฬหลังค่อม
- ความลับใต้ทะเล 
- ฐานทัพทีมนักสำรวจ
- อาณานิคมของผีเสื้อ
- โขดหินธรรมชาติ
- เรืออัปปางใต้ทะเล
- เจาะเวลาหาความลับแห่งปฐพี
- ความเหมือนในความต่าง

Powered by FW_GALLERY