คิด (ปีที่ 10 ,ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คิด (ปีที่ 10 ,ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2562)
22 ก.พ. 2019
Description:

คิด (ปีที่ 10 ,ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2562)


เรื่องเด่นในฉบับ :


-จากธุรกิจออนไลน์สู่นวัตกรรมการขนส่งในอนาคต


-ช้อปปิ้งผ่านจอแก้ว


-ไลฟ์สตรีมมิ่ง มิติใหม่แห่งการช้อปปิ้ง


--------------------------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY