เทคโนโลยีชาวบ้าน (ปีที่ 30 , ฉบับที่ 679 : กันยายน 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เทคโนโลยีชาวบ้าน (ปีที่ 30 , ฉบับที่ 679 : กันยายน 2561)
23 ก.ย. 2018
Description:

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน (ปีที่ 30 , ฉบับที่ 679 : กันยายน 2561)


เรื่องเด่นในฉบับ :

  • -เบญจมาศพันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคราสนิม

  • -บัณฑิตแม่โจ้ เลี้ยงไก้ตีนโต ไก่ต๊อก ที่จังหวัดสุโขทัย

  • -เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง มาตรฐานส่งออก ทำเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ

  • -จากสาวออฟฟิศ ผันชีวิตมาเลี้ยงแพะ ชีวิตเปลี่ยน

  • ------------------------------------------------------------------------------Powered by FW_GALLERY