หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40 : ฉบับที่ 472 :สิงหาคม 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40 : ฉบับที่ 472 :สิงหาคม 2561)
03 ส.ค. 2018
Description:

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40 : ฉบับที่ 472 :สิงหาคม 2561)


- การเปล่งเสียงเพื่อขับพิษ "ตำราแพทย์แผนจีน"


 

Powered by FW_GALLERY