หมอชาวบ้าน(ปีที่ 40 : ฉบับที่ 470 : กรกฎาคม 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน(ปีที่ 40 : ฉบับที่ 470 : กรกฎาคม 2561)
04 ก.ค. 2018
Description:

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40 , ฉบับที่ 470 : กรกฎาคม 2561)


- ปวดกระเพาะเป็นมากกว่าโรคกระเพาะ


- รู้จักตำรับยาไทยแพทย์แผนไทย


-ตำแหน่ง"สิว"บนใบหน้า บอกจุดป่วยของร่างกาย


---------------------------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY