ต่วย'ตูน ฉบับพิเศษ (ปีที่ 44 , ฉบับที่ 520 : มิถุนายน 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ต่วย'ตูน ฉบับพิเศษ (ปีที่ 44 , ฉบับที่ 520 : มิถุนายน 2561)
08 มิ.ย. 2018
Description:

ต่วย'ตูน ฉบับพิเศษ (ปีที่ 44  , ฉบับที่ 520 : มิถุนายน 2561)


 


- Unseen Egypt : ท่องแดนไอยคุปต์ ในมุมที่แตกต่าง


- สุสานแห่งกษัตริย์ไซรัสมหาราช


- อุโมงค์หอยพิศวงในประเทศอังกฤษ (Shell Grotto of Margate)


- ถอดรหัสเหยือกไวน์ในสุสานตุตันคาเมน  สมัยฟาโรห์นาร์เมอร์(Narmer)


 ในยุคต้นราชวงศ์ อายุราว 5,000 ปี


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY