เที่ยวรอบโลก (ฉบับที่ 430 : มิถุนายน 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เที่ยวรอบโลก (ฉบับที่ 430 : มิถุนายน 2561)
08 มิ.ย. 2018
Description:

เที่ยวรอบโลก (ฉบับที่ 430 : มิถุนายน 2561) 


 


-In The Mood of Barcelona : ในบรรยากาศและบริบทแห่งบาร์เซโลน่า


-ISLE of Skye : เยือนสกอตแลนด์ดินแดนแห่งความเปล่าเปลี่ยวและมากด้วย


ประวัติศาสตร์ กับ ปราสาทของตระกูลเก่าแก่ "Eilean Donan"


-----------------------------------------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY