หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40, ฉบับที่ 469 : พฤษภาคม 2561)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40, ฉบับที่ 469 : พฤษภาคม 2561)
10 พ.ค. 2018
Description:

  • หมอชาวบ้าน (ปีที่ 40, ฉบับที่ 469 : พฤษภาคม 2561)

  • เนื้อหาภายในฉบับ :

    • >>ยาปฏิชีวนะ / ยาแก้แพ้ ทำไม???...ไม่ให้ใช้พร่ำเพรือ

    • >>โนโมโฟเปีย อาการติดโทรศัพท์มือถือ

    • >>การนวดมือ

    • ------------------------------------------------------------------------Powered by FW_GALLERY