หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 พฤศจิกายน 2560)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 พฤศจิกายน 2560)
07 พ.ย. 2017
Description:

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 พฤศจิกายน 2560)


เนื้อหาในฉบับ :


   • -ฟักทอง ทองคำแห่งสุขภาพ ดูแลสุขภาพหน้าหนาว

  • -ประจำเดือน ไม่ใช่เลือดเสีย มาสร้างความเข้าใจใหม่

  • -กินข้าวเป็นยา ดีกว่ากินยาแทนข้าว

  • -เบาหวาน กินยาทำไมน้ำตาลไม่ลด?


--------------------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY