เที่ยวรอบโลก (ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 419 : กรกฎาคม 2560)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เที่ยวรอบโลก (ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 419 : กรกฎาคม 2560)
07 ก.ค. 2017
Description:

  • เที่ยวรอบโลก (ปีที่ 35 ฉบับที่ 419 กรกฎาคม 2560)

  • -Da Nang Enjoy all tastes at once เมื่อพูดถึงเวียดนามกลาง บางคนอาจนึกถึงฮอยอันจากละครรักอมตะ ฮอยอัน ฉันรักเธอ ในขณะที่เหล่าคอประวัติศาสตร์อาจนึกถึงเว้ ทว่าน้อยคนนักที่จะเอ่ยถึง ดานัง เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศซึ่งอยู่ใจกลางของแผ่นดินเวียดนาม

  • -MEDAN อยู่ร่วมกันในความต่าง

  • -SHANGHAI ไม่เห็นเหมือนจีนเลย!

  • ----------------------------------------------------------------


Powered by FW_GALLERY