หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 457)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 457)
02 พ.ค. 2017
Description:

  • หมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 457)

  • เรื่องเด่นในฉบับ : 

  • - สารพัดไอที่คุณควรรู้ ไอแห้งๆ แบบคันคอ ไอติดๆ กัน ไอหนัก เป็นช่วงสั้นๆ ไอเรื้อรัง ไอแห้งๆ เบาๆ ไอแห้ง

  •  - พบกับโปสเตอร์รู้ชีพจรบอกสุขภาพ ไม่อ้วนเอาเท่าไร ปลอดโรคไตแน่นอน

  • - ทำไมสูง ทำไมเตี้ย โคลอสตรุมวัวเพิ่มสูง

  • - เจลประคบเย็นลดปวด จากยางมะกอกป่า


---------------------------------------------------

Powered by FW_GALLERY