หมอชาวบ้าน (ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 มีนาคม 2560)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หมอชาวบ้าน (ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 มีนาคม 2560)
03 มี.ค. 2017
Description:  • หมอชาวบ้าน (ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 มีนาคม 2560)

   • -กล้วยน้ำว้า อาหารเป็นยา รักษาปากท้อง


   •  

   • -ชีพจรเต้นเร็ว พิษจากไทรอยด์ กรรมพันธุ์กับโรคหัวใจ 

   • ..........................................................

Powered by FW_GALLERY