การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control
13 ต.ค. 2016
Description:

  • Title : การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control
    by : ณฐา คุปตัษเฐียร.
    Call# : 658.5 ณ119ก 2558

Powered by FW_GALLERY