เพาะเมล็ดพันธุ์...แห่งสันติภาพ : สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนาที่ปรารถนาสร้างคว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เพาะเมล็ดพันธุ์...แห่งสันติภาพ : สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนาที่ปรารถนาสร้างคว
04 ก.ย. 2015
Description:

Title : เพาะเมล็ดพันธุ์...แห่งสันติภาพ : สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนาที่ปรารถนาสร้างความดีงามและสันติสุขให้ผลิบานในสังคมไทย
by ณรรธราวุธ เมืองสุข, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Call#: 170 ณ249พ 2554

Powered by FW_GALLERY