สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

08 มิ.ย. 2015
Description:

Title : South Pacific


By : BBC


Call : DVD 960.2


"สุดยอดสารคดี ที่จะนำคุณเปิดโลกกว้างและการเดินทางสุดพิเศษที่มนุษย์ และสัตว์ป่าจะร่วมเดินทางผ่านพื้นที่ทุกตารางนิ้วไปด้วยกัน"

Powered by FW_GALLERY