สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

08 มิ.ย. 2015
Description:

Title : อัศจรรย์โลกสุดขอบฟ้า / Earth Flight


By : บีบีซี


Call : DVD 951.2 


"การผจญภัยทางอากาศเหนือธรรมชาติที่จะทำให้คุณแทบหยุดหายใจ มองโลกมหัศจรรย์ผ่านอากาศ Earth Flight เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่า"


 

Powered by FW_GALLERY