321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  •      - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ "องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเลือกเสื้อผ้าเบอร์ 5"
        - การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2562
   กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
        - สมุดสวยด้วยมือเรา
        - Smart Library to Smart Society
        - Learning Space
        - สวนสวยด้วยมือเรา


newsarc19-173 Page 1

newsarc19-173 Page 2