321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

  • - การจัดการจดมหายเหตุดิจิตัล เอกสารสำคัญขององค์กร
    - ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2561
    - กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


newsarc18-167 Page 1

newsarc18-167 Page 2