การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

  • 51165035 2572240046124070 5479485994535223296 o
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดสำคัญของการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงานที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม อันจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปปัญหาและโอกาส ที่สามารถตั้งรับการปฏิบัติงานในภายภาคหน้าได้ โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการนฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

    •  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช