โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญงาน/ชำนาญการพิเศษ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญงาน/ชำนาญการพิเศษ

87109

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญงาน/ชำนาญการพิเศษ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช