โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

86140สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมเครือข่าย และสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช