นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

37641056 2266791953335549 2801821224055865344 o

    • นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคาร ๙๐ ปี โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร E-book นำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาพกิจกรรมพร้อม Multimedia การดำเนินการสนองพระราชปณิธาน "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" พร้อมเอกสารผลงานดำเนินโครงการ ตามวงจร PDCA และวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับหน่วยงาน โครงการนำเสนอผลงานบริการวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา)

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช