โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33"

35026301 2187652334582845 5345316825435471872 o

  • โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 33 ต.ดินแดง อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ... เป็นการบริการวิชาการและจัดห้องสมุด เป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ของปี 2561

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช