โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้"

33363967 2170216062993139 8183350645340766208 o

  • โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เป็นการบริการวิชาการจัดห้องสมุด เป็นแห่งที่ 3 แล้ว ของปี 2561 และครั้งนี้มีกิจกรรม 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช