มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน

IMG 6138 resize

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์พงษ์ศักดิ์
 ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
คณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการทำงานในแต่ละส่วนงาน และด้านภูมิทัศน์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช