โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 6065 resize

    • โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2561 ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช