การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7

28060871 2054305867917493 5961639127535221339 o

    • การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
      เรื่อง "การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0"
      วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

คอมเมนต์  

0 #1 Nick 2561-06-19 22:35
Online Drugstores
viagra without a doctor prescription: http://hqmdwww.com/
Safe Canadian Online Pharmacies
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช