ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25074923 1976099382404809 2391313164497006601 oศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บุคลกรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าศีกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช