ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25311405 1976095545738526 8034465443859931848 oศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บุคลกรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าศีกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจั้

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช