โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว”)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว”)

18209055 1728163400531743 3976515256644308416 o โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว

  • ผู้บริหารพร้อมบุคลากรลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการ อ.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดห้องสมุดและห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 60

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช