โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดโรงเรียนวันอัมพวัน”)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดโรงเรียนวันอัมพวัน”)

16825769 1652874478060636 3429215998171005864 o โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 60 โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือออกตามหมวดหมู่ จัดมุมหนังสือ มุมความรู้ ตกแต่งสถานที่ให้น่าเข้าใช้บริการ พร้อมลงระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช