อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

IMG 6117 resize อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text, Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete, Education Research Complete และ H.W. Wilson (12 subjects) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช