โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

IMG 5838 resize

  • โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต-
    พัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช