ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 ม.ค. 2558 5421
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 26 ธ.ค. 2557 5224
พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 04 ธ.ค. 2557 4026
นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี 03 ธ.ค. 2557 4773
โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ 10 พ.ย. 2557 2362
พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข 18 ก.ย. 2557 5605
Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน 25 ส.ค. 2557 6002
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 13 ส.ค. 2557 7143
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 13 ส.ค. 2557 2911
พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 13 ส.ค. 2557 2547