ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี 03 ธ.ค. 2557 4401
โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ 10 พ.ย. 2557 1969
พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข 18 ก.ย. 2557 5318
Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน 25 ส.ค. 2557 5727
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 13 ส.ค. 2557 6908
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 13 ส.ค. 2557 2749
พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 13 ส.ค. 2557 2413
กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ 13 ส.ค. 2557 1872
งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน 07 ส.ค. 2557 1838
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม 02 ก.ค. 2557 2385