ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 04 ธ.ค. 2557 3636
นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี 03 ธ.ค. 2557 4209
โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ 10 พ.ย. 2557 1780
พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข 18 ก.ย. 2557 5137
Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน 25 ส.ค. 2557 5529
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 13 ส.ค. 2557 6749
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 13 ส.ค. 2557 2583
พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 13 ส.ค. 2557 2253
กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ 13 ส.ค. 2557 1729
งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน 07 ส.ค. 2557 1694