ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ภาพกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับเกียรติบัตรและโล่ ประกาศเกียรติคุณ องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 เขียนโดย aunchalee 247
กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น ในงานอนุรักษ์​สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ประจำปี​ 2562 เขียนโดย aunchalee 264
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 เขียนโดย aunchalee 286
เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส เขียนโดย aunchalee 193
การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เขียนโดย aunchalee 240
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เขียนโดย aunchalee 375
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 เขียนโดย aunchalee 211
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ 9-11 มกราคม 2562 เขียนโดย aunchalee 400
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน เขียนโดย aunchalee 411
เข้าร่วมงาน TRU Cowboy Night 2019 เขียนโดย aunchalee 454