ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ภาพกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมเมทาดาทาสำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์ เขียนโดย aunchalee 3652
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ เขียนโดย aunchalee 1361
โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสำหรับครู เขียนโดย aunchalee 2146
พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย aunchalee 2147
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ศึกษาดูงาน เขียนโดย aunchalee 4524
พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย aunchalee 1909
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย aunchalee 1872
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ จาก มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงาน เขียนโดย aunchalee 5133
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย aunchalee 1978
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการอบรมวิธีใช้ถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย เขียนโดย aunchalee 1535