ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น ในงานอนุรักษ์​สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ประจำปี​ 2562 12 ก.พ. 2562 145
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 09 ก.พ. 2562 93
เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 07 ก.พ. 2562 56
การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 30 ม.ค. 2562 125
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก 30 ม.ค. 2562 203
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 26 ม.ค. 2562 68
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ 9-11 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562 232
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน 11 ม.ค. 2562 257
เข้าร่วมงาน TRU Cowboy Night 2019 28 ธ.ค. 2561 264
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ 28 ธ.ค. 2561 192