ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 11 มี.ค. 2562 203
การสัมมนาวิชาการ "Smart Library to Smart Society" 18 ก.พ. 2562 306
วรรณกรรมในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และ ธรรมเนียมการรับราชทูตของสยาม : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 18 ก.พ. 2562 224
รับเกียรติบัตรและโล่ ประกาศเกียรติคุณ องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 15 ก.พ. 2562 203
กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น ในงานอนุรักษ์​สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ประจำปี​ 2562 12 ก.พ. 2562 219
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 09 ก.พ. 2562 237
เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 07 ก.พ. 2562 157
การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 30 ม.ค. 2562 188
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก 30 ม.ค. 2562 312
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 26 ม.ค. 2562 172