ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรม​การทำสมุด​ทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น ในงานอนุรักษ์​สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ประจำปี​ 2562 12 ก.พ. 2562 17
การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 30 ม.ค. 2562 59
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก 30 ม.ค. 2562 65
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ 9-11 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562 85
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน 11 ม.ค. 2562 138
เข้าร่วมงาน TRU Cowboy Night 2019 28 ธ.ค. 2561 131
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ 28 ธ.ค. 2561 109
โครงการกิจกรรม 5 ส 28 ธ.ค. 2561 90
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญงาน/ชำนาญการพิเศษ 28 พ.ย. 2561 59
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยการประดิษฐ์สมุดบันทึกอย่างง่าย 24 พ.ย. 2561 75