กิจกรรมตอบคำถาม "นิทรรศการ ๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กิจกรรมตอบคำถาม "นิทรรศการ ๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐"

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม "นิทรรศการ ๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (บริเวณนิทรรศการ) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

qa620503

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช