แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล IMF DataPLUS
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล IMF DataPLUS

  • สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล IMF DataPLUS เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ที่สามารถสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูลทั้งของ IMF ทั้งหมด และข้อมูลเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมูลสำคัญอื่นที่นำมารวบรวมไว้ให้ แล้วแสดงผลเป็นชาร์ต แผนผัง กราฟท์ และตารางให้ในทันทีซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วอย่างยิ่ง ข้อมูลอื่นที่รวมไว้ด้วย
  • เปิดให้ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

  • URL : http://www.elibrary.imf.org/

  • Download : คู่มือการใช้ IMF eLibrary | IMF eLibrary User Guide

    imfdataplus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช