นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐"

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชม และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "๑๐ พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ ๑๐" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

       โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

       ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  การแต่งกาย
  ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดไทย / ชุดผ้าไทย / หรือ ชุดสากลนิยม สีเหลือง
  นักเรียน / นักศึกษา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา

  n620422

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช