หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซต์ของ ก.พ.ร. มี e-learning หลักสูตรต่างๆ จำนวนมาก หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

URL : www.opdcacademy.com

 

POPUP-SIMINAR-08-11-2018

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช