ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile

  • ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลวารสารมีจำนวนบทความในฐานข้อมูลกว่า 98,000,000 รายการ จากแหล่งข้อมูลวารสารชั้นนำทั่วโลกที่มากกว่า 19,200 รายการ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

    เปิดให้ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2562

    URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

    n6203162
  • n6203161

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช