สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "เปิดบริการล่วงเวลา" ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาค เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม - 25 เมษายน พ.ศ. 2562

  • * วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 07.30 - 17.30 น.
    * วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 08.00 - 16.30 น.

 

n620315

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช