แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

 • ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000
  รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย
  ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

  เปิดทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

  URL
  : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE


galeao

คอมเมนต์  

0 #2 profile7160 2561-11-01 19:15
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.watsey.club/images/photos/330/32/e01615eeead3d8522c0672c0.jpg
อ้างอิง
0 #1 Alethea 2561-10-28 13:19
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional
bucks every month. You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for more
info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Here is my weblog: BestBernd: https://MightyLevi.blogspot.co.uk
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช