แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งงดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี งดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2561

     สืบเนื่องจาก ได้เกิดพายุฝน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทำให้หลังคาอาคารสำนักวิทยบริการฯ ได้รับความเสียหาย มีน้ำฝนรั่วเข้ามาภายในอาคารและมีฝ้าบริเวณโถงของอาคารพังลงมานั้น จากการสำรวจยังพบว่าฝ้าภายในอาคารบางส่วนชุ่มน้ำฝน ซึ่งเกรงว่าอาจจะหลุดร่วงก่อให้เกิดอันตรายกับนักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการได้

pnews19

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช